ścieżki

  • 08-02-2019 12:04

    Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

    Jedynym możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania w zakresie jednej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że może zostać zanegowane wystąpienie przesłanki unieważnienia wskazanej w tym przepisie.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii