Parlament Europejski

  • 14-06-2019 08:30

    Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

    Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii