Siwa

  • 08-08-2019 15:14

    Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

    Generalną zasadą, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz, określającej również termin składania ofert, w uzasadnionych przypadkach.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii