działalność gospodarcza

 • 29-04-2019 13:56

  Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej.

 • 20-12-2014 05:30

  Cena w przetargu nie rządzi? Tylko pozornie

  Drastycznie spada liczba przetargów, w których jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. To jednak złudzenie. Zdaniem ekspertów praktyka urzędnicza zmieniła się niewiele, bo dodatkowe wymogi nie są w stanie wpłynąć na wynik postępowania.

 • 09-12-2013 07:00

  Niekończący się kłopot z przetargami

  Czy uda się zmienić zasady prowadzenia przetargów w Polsce? Jest na to szansa, ale proponowane właśnie zmiany nie są dla polskich firm wystarczające.

 • 16-09-2012 20:47

  Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

  W przetargach będą startować albo firmy bez żadnej historii na rynku, albo biznesowi hazardziści - ostrzega Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Dlaczego?

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii