kara

  • 17-10-2019 16:49

    Opóźnienie a zwłoka

    Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii