komunikacja elektroniczna

 • 29-04-2019 14:53

  Jak procedować, jeśli w postępowaniu złożono niewłaściwie zaszyfrowaną ofertę?

  Jeśli wykonawca zaszyfrował ofertę kluczem publicznym z innego postępowania a następnie wprowadził ją do środka komunikacji elektronicznej, to zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z jej treścią. Należy zatem uznać, iż oferta w ogóle nie została złożona w tym postępowaniu.

 • 22-02-2019 13:00

  Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

 • 21-12-2018 15:35

  Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii