odstąpienie od umowy

  • 07-06-2019 12:36

    Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

    Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii