przetarg ograniczony

 • 13-12-2019 09:00

  Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

  Trybunał w pierwszej kolejności podkreślił, że zasada równego traktowania oraz obowiązek przejrzystości oznaczają między innymi, że oferenci powinni być traktowani jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert, jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą, i że owe zasada i obowiązek stanowią podwalinę norm prawa unijnego regulujących procedury udzielania zamówień publicznych.

 • 29-11-2019 12:28

  Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

  Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

 • 12-04-2019 16:40

  Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

  W opisanej sytuacji zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu składania ofert.

 • 01-09-2016 11:27

  Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

  Nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła zmiany w procedurze udzielania przetargu ograniczonego.

 • 01-03-2016 14:44

  Samochody od PEKAO S.A.

  Bank PEKAO S.A ogłosił przetarg na sprzedaż trzech samochodów: osobowego, dostawczego oraz ciężarowego. Zaproszenie do przetargu kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Ceny rozpoczynają się od 2600 złotych.

 • 24-02-2016 10:37

  Nieruchomości w Gdańsku

  Urząd Miasta Gdańska ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości. Na nowych właścicieli czekają działki budowlane, mieszkania oraz lokale użytkowe.

 • 02-07-2015 08:16

  Przetarg ograniczony

  Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.

 • 26-08-2014 15:19

  Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego określony jest odpowiednimi przepisami. Zapoznaj się z obowiązującym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

 • 20-02-2012 09:34

  Jak startować w przetargu ograniczonym?

  Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Natomiast oferty przetargowe mogą składać zaproszeni wykonawcy.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii