rozporządzenie

  • 29-11-2019 16:20

    Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

    Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii