szyfrowanie

  • 21-02-2020 12:31

    Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

    W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

  • 29-04-2019 14:53

    Jak procedować, jeśli w postępowaniu złożono niewłaściwie zaszyfrowaną ofertę?

    Jeśli wykonawca zaszyfrował ofertę kluczem publicznym z innego postępowania a następnie wprowadził ją do środka komunikacji elektronicznej, to zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z jej treścią. Należy zatem uznać, iż oferta w ogóle nie została złożona w tym postępowaniu.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii