udostępnianie

  • 19-06-2019 12:58

    Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

    Wobec literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu rodzi się wątpliwość, czy np. wyjaśnienia dotyczące treści oferty należy potraktować tak jak ofertę, czy też inny dokument, który to może zostać udostępniony po wyborze oferty (lub unieważnieniu postępowania).

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii