urząd skarbowy

  • 25-10-2019 16:31

    Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

    Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

  • 05-01-2012 01:00

    Izba skarbowa chce przeszukiwać Allegro

    Wrocławska skarbówka ogłosiła ekspresowy przetarg na narzędzie, które pozwoli jej przeszukiwać aukcje Allegro, także archiwalne. Jej możliwym zwycięzcą jest serwis, o którym niewiele wiadomo

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii