zaliczka

  • 13-09-2018 21:31

    Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

    Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii