zmiany

  • 22-05-2020 09:00

    Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

    Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID - 19.

  • 24-04-2020 10:49

    Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

    Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii