Słownik Prawa zamówień publicznych

Najważniejsze definicje z zakresu Pzp . W słowniku znajdziesz ustawowe wyjaśnienie terminów związanych z procedurą przetargową . Zamawiający dowie się jak zgodnie z Prawem zamówień publicznych przygotować przetarg, a wykonawca pozna informacje, które umożliwią mu stworzenie najlepszej oferty.

Prawo zamówień publicznych - najważniejsze terminy

 • 02-01-2020 08:16

  Przetarg ograniczony

  Przetarg ograniczony to jeden z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące przetargu ograniczonego znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 08:15

  Przetarg nieograniczony

  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 08:14

  Rażąco niska cena

  Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 08:13

  SIWZ

  Siwz to jeden z podstawowych dokumentów związanych z procedurą przetargowa w Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat siwz.

 • 02-01-2020 08:12

  Tryby zamówień publicznych

  Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.

 • 02-01-2020 08:10

  Umowa konsorcjum

  Umowa konsorcjum reguluje udział konsorcjum w przetargu na zamówienia publiczne. Poniżej wymagania Pzp dotyczące jej form.

 • 02-01-2020 08:09

  Ustawa Pzp

  Ustawa Pzp to podstawowy akt prawny związany z procedurą zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat ustawy Pzp znajdziesz w naszym słowniczku.

 • 02-01-2020 08:08

  UZP

  UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi archiwalne