Referencje wspólników spółki cywilnej

Dominika Perkowska
11.05.2015 , aktualizacja: 11.05.2015 13:33
A A A

Fot.Shutterstock

Właściciel firmy, który wniósł własne doświadczenie i wiedzę zdobyte przez siebie jako indywidualnego przedsiębiorcę, ma prawo posługiwać się wystawionymi na swoją rzecz referencjami.
Pytanie:

Właściciel firmy złożył referencje na wykonywaną usługę do przetargu nieograniczonego. Referencje te były wystawione na spółkę cywilną, której był współwłaścicielem. Czy możemy uznać te referencje?

Odpowiedź:

Właściciel firmy, który wniósł aportem wiedzę i doświadczenie, które uzyskał jako przedsiębiorca w spółce cywilnej może posługiwać się referencjami wystawionymi na spółkę cywilną, której był współwłaścicielem jako potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Należy pamiętać, że spółka cywilna nie posiada, ani osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. Zgodnie z przepisami ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za przedsiębiorców, a co za tym idzie podmioty praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności uznaje się wspólników spółki cywilnej, a nie samą spółkę. Tym samym to wspólnicy spółki cywilnej mogą nabywać i nabywają określoną wiedzę i doświadczenie, a nie spółka. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez właściciela firmy przez lata prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej są bowiem nadal jego doświadczeniem .

Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdz przetarg w naszej bazieTrzeba pamiętać, iż w przypadku umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia, ponoszący solidarną odpowiedzialność za jego realizacje. Oznacza to, że każdy z wspólników spółki cywilnej, która uzyskała od zamawiającego referencje potwierdzające, iż w sposób należyty wykonali umowę zawartą w trybie zamówień publicznych, może posługiwać się doświadczeniem obejmującym całość prac realizowanych przez spółkę cywilną.Potwierdzają to liczne wyroki Krajowej Izby Odwoławczej m.in. wyrok KIO z 18 sierpnia 2011 roku o sygn. KIO 1661/11; KIO 1684/11. Jeżeli więc właściciel firmy, będący wcześniej jednym ze wspólników spółki cywilnej wniósł własne doświadczenie i wiedzę zdobyte przez siebie jako indywidualnego przedsiębiorcę aportem do nowej firmy, wówczas ma prawo posługiwać się wystawionymi na swoją rzecz referencjami.

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całej PolskiPodstawa prawna

- art. 4 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za przedsiębiorców (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807).

Zobacz także
Ogłoszenia różne