Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?

Agata Hryc-Ląd
10.10.2017 , aktualizacja: 10.10.2017 15:06
A A A
Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?

Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować? (Agencja Gazeta)

Podział zamówienia umożliwia angażowanie w realizację zamówień publicznych wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku jakich przetargów ma zastosowanie?

Pytanie:

W ramach projektu dofinansowanego z PROW będziemy realizować inwestycję polegającą na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Dla inwestycji został przygotowany jeden wspólny PFU. Każdy odcinek sieci stanowi odrębny etap wniosku PROW. Czy w takiej sytuacji możemy podzielić przedmiot zamówienia na części w ramach jednego postępowania?

Odpowiedź:

We wskazanej sytuacji zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części.

Podział zamówienia na części

W opisanym przypadku działanie zamawiającego polegające na podzieleniu zamówienia wpisuje się doskonale w założenia ustawodawcy unijnego, którego celem było zwiększenie zaangażowania w realizację zamówień publicznych wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Polski ustawodawca  nie przeniósł tej idei wprost na grunt przepisów prawa, ale zobowiązuje zamawiającego, aby w protokole z postępowania odnotował uzasadnienie dla braku podziału zamówienia na części. W tym kontekście realizacja inwestycji  z dopuszczeniem składania ofert częściowych jest jak najbardziej poprawna.

Zobacz także

Wiadomości Lokalne