Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a podatek od czynności cywilnoprawnych

Magdalena Sławińska - Rzemek
05.11.2012 , aktualizacja: 29.11.2013 11:01
A A A Drukuj
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Czy osoba nabywająca mieszkanie na licytacji komorniczej ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej i złożyć deklarację podatkową?
Z treści przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy jest kupujący. Czy w związku z tym osoba nabywająca mieszkanie na licytacji komorniczej ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej i złożyć deklarację podatkową?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy przeanalizować przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w których przewidziano szereg sytuacji mieszczących się w zakresie przedmiotowym tej ustawy, jednakże wyłączonych z opodatkowania.

Na uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim art. 2 pkt 3 tej ustawy, zgodnie z którym, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Nieruchomości z licytacji. Znajdź ofertę dla siebie >>

Wyjaśnić należy, że sprzedaż na licytacji komorniczej jest sprzedażą prowadzoną w ramach postępowania egzekucyjnego. Natomiast poprzez rzeczy należy rozumieć wyłącznie przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na rzeczy ruchome oraz nieruchomości. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków (lokale), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Sprzedaż mieszkania na licytacji komorniczej jest sprzedażą rzeczy w ramach postępowania egzekucyjnego, dlatego też zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podobne stanowisko przedstawiają w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego organy podatkowe, warto tutaj wskazać chociażby interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2011 r. IPTPB2/415-150/11-4/KR.

Należy jednak mieć na uwadze, że nabycie w drodze licytacji komorniczej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż prawa majątkowego. W takiej sytuacji na kupującym będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko takie potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 stycznia 2009 r. ILPB2/436-104/08-2/MK.

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu i będzie ciążył na kupującym. Stawka podatku wyniesie 2% podstawy opodatkowania, czyli wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego. Należy również podkreślić, że w takim przypadku kupujący będzie miał obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (na formularzu PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

* Autorka jest prawnikiem serwisu e-prawnik.pl

www.e-prawnik.pl - lider wśród serwisów internetowych dostarczających informacje oraz porady prawne online w 24 godziny.

Zobacz także