GDDKiA wybrała wykonawców na dokończenie budowy autostrady A2

mapi, bed
28.07.2011 , aktualizacja: 29.07.2011 09:48
A A A
Odcinek A autostrady A2 Stryków - Konotopa wybuduje konsorcjum Eurovia - Warbud, a odcinek C konsorcjum Bögl & Krysl - DSS.
O podpisaniu umowy z konsorcjum Eurovia - Warbud Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała w czwartek wieczorem. Konsorcjum dokończy budowę odcinka A autostrady A2 Stryków - Konotopa o długości 29 km za 989 mln zł.

Dokończenie odcinka C o długości 20 km przypadnie konsorcjum czesko-niemieckiej spółki Bögl & Krysl i firmy Dolnośląskie Surowce Skalne (główny podwykonawca COVEC na A2), ale umowa zostanie podpisana dopiero po uzupełnieniu gwarancji należytego wykonania robót. Konsorcjum ma wybudować odcinek C za 756,05 mln zł.

"Obie kwoty są w sumie o blisko pół miliarda złotych niższe od sum żądanych za dokończenie budowy przez chińskie konsorcjum, którego liderem był COVEC oraz zbliżone do drugich w kolejności ofert z przetargu z 2009 r." - napisała GDDKiA w komunikacie.

Zgodnie z warunkami kontraktów roboty na obu odcinkach zakończą się 15 października 2012 r., ale wykonawcy zobowiązani są zapewnić przejezdność trasy do 31 maja 2012 r. Przekazanie placów budów nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umów.

W połowie czerwca Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z firmą COVEC na budowę dwóch odcinków autostrady A2 do stolicy - chińskie konsorcjum miało wybudować odcinki C i A o długości odpowiednio 20 i 29,2 kilometrów. Po zerwaniu, którego przyczyną były zaległości płatnicze COVEC wobec podwykonawców, premier i przedstawiciele rządu zapewniali, że jeszcze w lipcu prace na obu odcinkach zostaną wznowione.

Zobacz także
Ogłoszenia różne


Wiadomości Lokalne