Zakup odczynników przez instytut badawczy. Czy sumować je zgodnie z celem, w jakim są nabywane?

Marcin Czeluśniak
22.11.2018 19:36
A A A
Badania naukowe

Badania naukowe (MIKOLAJ KURAS)

Ten problem wziął się z zamówienia jednego z instytutów badawczych. Bo co zrobić, gdy na zamówienie składają się zakupy służące wyłącznie do celów naukowych, jak i działalności nienaukowej?

Pytanie

Zamawiający jest instytutem badawczym i realizuje zakup odczynników służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (zastosowanie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) oraz odczynników do działalności nienaukowej - diagnostycznej.

Czy w związku z tym powinien łącznie szacować wartość zamówień na dostawę odczynników, czy rozdzielać te nabywane do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (zastosowanie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i te do działalności diagnostycznej (nienaukowej)?

Odpowiedź

Sytuacja, o której mowa w pytaniu, jest uregulowana w art. 5d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku gdy na zamówienie składają się zakupy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy i te, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający udziela odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze względu na cechy tych zamówień.

Wyjaśnienie

W omawianym przypadku przedmiotem zamówienia jest dostawa tego samego towaru, do której, ze względu na jego przeznaczenie, będą miały zastosowanie:

  • przepisy ogólne ustawy Pzp oraz
  • wyłączenie stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4d ust. 1 pkt 1.

Artykuł 5d ust. 1 ustawy Pzp przesądza, iż w takim przypadku - o ile zamówienie to można podzielić (co, jak zakładam, jest możliwe) - zamawiający udziela odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe dla każdego z nich.

Marcin Czeluśniak

prawnik, starszy specjalista ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, były pracownik Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych

Zobacz także
Ogłoszenia różne