Szczecin sprzedaje udziały w Kaskadzie

Mariusz Rabenda
18.03.2009 20:33
A A A
Sprzedajemy, bo musimy - mówią przedstawiciele miasta. Kto kupi? ECE nie wie, czy stanie do przetargu. Echo Investment już się szykuje do boju, choć dziś nikt nie wie, kiedy Galeria Kaskada powstanie

Do zbudowania Galerii Kaskada niemiecka firma ECE powołała spółkę celową pod nazwą Centrum Handlowe Polska 1. Udziały w niej mają: Cura Beteiligungsgesellschaft Polen (76,93 proc.) i gmina Szczecin (23,07 proc.). Miasto właśnie ogłosiło przetarg na sprzedaż swoich udziałów.

- Zobowiązuje nas do tego umowa, którą zawarliśmy z ECE - tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Nowak.

Faktem, który zdecydował o ogłoszeniu przetargu, jest zakończenie budowy nowej siedziby Teatru Lalek. - Formalnie budowa teatru została zakończona 10 lutego, teraz odbywa się jego wyposażanie - wyjaśnia Beata Śmiecińska z biura prezydenta. - W ciągu 120 dni od tego momentu musimy sprzedać udziały.

Wcześniej trzeba było oszacować ich aktualną wartość. W umowie sprzed dwóch lat miasto wywalczyło cenę nominalną: 500 zł za udział. Ma do sprzedania 81 tys. 330 udziałów.

- Mieliśmy szczęście, bo wycena była dokonywana w 2007 r., gdy był boom na rynku i udało się ustalić cenę na wysokim pułapie - uważa Nowak.

Cena wywoławcza w przetargu jest jeszcze wyższa i wynosi 515,61 zł za udział. Ta cena wynika z szacunków wartości przedsiębiorstwa, a nie nieruchomości - zaznacza Nowak.

Tymczasem na placu budowy zastój. - Zbudowaliśmy Pleciugę, wyburzyliśmy stare obiekty, wykonaliśmy pierwsze prace ziemne. Mamy pozwolenie na budowę, wybranego głównego wykonawcę - wylicza Krzyżanowska-Kidała, rzecznik ECE. - Jesteśmy zdeterminowani, by zbudować Galerię.

Sęk w tym, że z powodu kryzysu ECE ma problemy ze sfinansowaniem inwestycji. Kiedy prace ruszą, nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że planowany pierwotnie termin zakończenia budowy w 2010 r. jest już nieaktualny.

Czy w tej sytuacji znajdzie się chętny, by wydać ponad 40 mln zł na udziały w czymś, czego nie ma? Może ECE, które ma prawo pierwokupu? - Decyzję podejmiemy w odpowiednim czasie - odpowiada Krzyżanowska-Kidała.

Tymczasem do przetargu szykuje się już Echo Investment (właściciel Galaxy). - Mimo że cena, jak to zwykle w Szczecinie bywa, jest absurdalnie wysoka - mówi Krzysztof Kwapisz, prokurent kieleckiej spółki.

Po co Echo Investment 23 proc. udziałów w spółce? Przy takiej liczbie i tak o wszystkim decydować będzie ECE. - Jeśli ocenimy, że Kaskada będzie przynosić zyski, będziemy chcieli mieć udziały w takiej spółce - wyjaśnia Kwapisz.

- Jeżeli ECE stanie do przetargu i wygra, to podpiszemy z nim ostateczną umowę zbycia udziałów - mówi Śmiecińska. - Jeśli wygra ktoś inny, podpiszemy z nim warunkową umowę sprzedaży. Poinformujemy o wylicytowanej kwocie ECE, które za tę cenę będzie mogło skorzystać z prawa pierwokupu.

Jeżeli przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, kolejnego nie będzie. Po 200 dniach od zakończenia budowy Pleciugi, udziały miasta zostaną umorzone, a ECE zapłaci miastu po 500 zł za każdy udział (40 mln 665 tys. zł). Otwarcie ofert odbędzie się 14 kwietnia.

Miasto a ECE

Umowę o współpracy miasta z ECE, w wyniku której powstała spółka celowa Centrum Handlowe Polska 1, zawarto we wrześniu 2002 r. Miasto zgodnie z nią wprowadzało do spółki aportem tereny, przy czym umowa zakładała, że udziały miasta zostaną wykupione za 41,4 mln zł po oddaniu do użytku Kaskady. W listopadzie 2006 r. ustalono, że udziały zostaną umorzone po cenie rynkowej, ale nie niższej niż wartość nominalna. W aneksie nr 6 z czerwca 2007 r. zapisano, że w wypadku, gdy Kaskada nie powstanie do końca 2014 r., ECE zapłaci miastu odszkodowanie wysokości 17 mln zł i bezpłatnie odda miejskie tereny pod budowę galerii.

Zobacz także