Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - pion położniczy

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33189114
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-561 Olsztyn
Ulica
Żołnierska 18
Osoba kontaktowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Nr telefonu
89 5386530

SzczegółyDyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ogłasza Konkursy na stanowiska :
1.Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
2.Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - pion położniczy
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U nr 151 , poz.896).
Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w paragrafie 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. nr 12 poz.182) .
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z adresem i numerem telefonu z dopiskiem Konkurs na stanowisko ......
w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie pod adresem : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 , 10-561 Olsztyn .
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18 lub pod numerem telefonu 89/5386530.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie."
33189114
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne