Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologiczno - Internistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

wielkopolskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33194986
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyDyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
60 - 479 Poznań, ul. Juraszów 7/19
ogłasza
konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Kardiologiczno - Internistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu MZ z 17 lutego 2012r. ( Dz. U. z 2012r., poz. 182 ) w oryginałach bądź kopiach, poświadczonych notarialnie lub przez właściwą Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych albo przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Szpitala do przyjmowania dokumentów, w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem:
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
z adnotacją na kopercie "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologiczno - Internistycznego".
Na kopercie kandydat powinien umieścić również swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego.
Wymagane kwalifikacje kandydatów określa rozp. MZ z dnia 20.07.2011r. (Dz.U.Nr 151, poz.896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne do wglądu w Dziale Organizacji, Nadzoru i Bezpieczeństwa Informacji.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: wrzesień 2015r.
33194986
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne