Ogłoszenie

Postępowanie i zasiedzenie nieruchomosci położonej w miejscowości Rodzone, gm. Radomin

pomorskie, Golub-dobrzyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33198506
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościelna 23
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Wydział I Cywilny

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Brodnicy VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie I Ns 56/15 (poprzednia sygn. VI Ns 119/15) z wniosku Andrzeja Rutkowskiego i Bożeny Rutkowskiej o zasiedzenie nieruchomości, położonej w miejscowości Rodzone gm. Radomin, oznaczonej na wypisie z rejestru gruntów jako działka nr 64/1, numer mapy 1, nr jedn. rej. G 19 o powierzchni 02.10.00 ha (dwa hektary dziesięć arów), przy czym jako władający na zasadach samoistnego posiadania jest Leon Rozłonkowski,
- dla powyższej nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być stwierdzone nabycie przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie.
33198506
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne