Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33570425
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
"W Sądzie Rejonowym w Wołominie I Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 112/16 postępowanie z wniosku Haliny Okurowskiej i Krystyny Okurowskiej o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, położonej w Markach przy ul. Wiejskiej 4Ai 4B, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 115, o powierzchni 0,0445 ha, dla której była prowadzona księga hipoteczna "Marki nr 2180". Sąd wzywa poprzednich właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.",
33570425
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne