Ogłoszenie

Postępowanie o uznanie za zmarłych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33570518
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1166/16 toczy się postępowanie z wniosku Hany Ish Horowitz zamieszkałej w
Tel Avivie, ul. Mordechai Meir 8b o uznanie za zmarłych
a) Szmula Chaima Wrońskiego, urodzonego w dniu 25 lipca, sierpnia 1882 r. w Zakroczymiu, syna Jakoba Lejba Wrońskiego i Sury Ryfki z Kaców, żonatego z Ryfką z domu Filar, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, ul. Dzielna 34,
b) Ryfkę (Riwkę) Wroński z domu Filar, urodzoną w 1883 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, córkę Michela i Frajdy, zamężną ze Szmulem Chaim Wrońskim, zamieszkałą ostatnio w Warszawie przy ul. Dzielnej 34,
c) Abrama Mordki (Mordechaja) Wrońskiego, urodzonego 20 marca 1907 r. w Zakroczymiu, syna Szmula Chaima Wroński i Ryfki (Riwki) Wroński z domu Filar, żonatego z Simą z domu Rubinshtein, zamieszkałego ostatnio w Warszawie przy ul. Dzielnej 34,
d) Dawida Wrońskiego, urodzonego 12 kwietnia 1911 r. w Zakroczymiu, syna Szmula Chaima Wroński i Ryfki (Riwki) Wroński z domu Filar, kawalera, zamieszkałego ostatnio w Warszawie przy ul. Dzielnej 34,
e) Pesę (Polę) Klajman z domu Wroński, urodzoną 26 marca 1909 r. w Zakroczymiu, córkę Szmula Chaima Wroński i Ryfki (Riwki) Wroński z domu Filar, zamężną z Abramem Bernardem (Bernardem Dow) Klajmanem, zamieszkałą ostatnio w Warszawie przy ul. Dzielnej 34,
f) Abrama Bernarda Klajmana, urodzonego 3 listopada 1904 r. w Kielcach, syna Icyka - Całeła Klajmana i Riwki z Rechtów, żonatego z Pesą (Pola) z domu Wroński, zamieszkałego ostatnio w Warszawie, ul. Dzielna 34,
wzywając zaginionych Szmula Chaima Wrońskiego, Ryfkę (Riwkę) Wroński z domu Filar, Abrama Mordki (Mordechaja) Wrońskiego, Dawida Wrońskiego, Pesę (Polę) Klajman z domu Wroński i Abrama Bernarda Klajmana, aby w terminie czterech miesięcy zgłosili się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uznani za zmarłych, oraz wzywając wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
33570518
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne