Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33571382
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2016

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa sygn. akt I Ns 1822/16 z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Pawlus z domu Ozimina, córce Józefa i Zofii, zmarłej w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Pińczowie, ostatnio stale zamieszkałej w Kielcach. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33571382
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne