Ogłoszenie

Wezwanie zaintersesowanych do wykazania własności

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33571632
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się sprawa z wniosku Heleny Cybulskiej z uczestnictwem Adama Pietryki, Jolanty Pietryki, Agnieszki Pietryki i Ewy Gąsior o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 626, o powierzchni 0,58 ha, położonej w Cyganach, obręb nr 0003 Cygany, gm. Nowa Dęba, powstałej z cz. pgr. 962/76 - lwh 679, gm. kat. Cygany.
Wzywa się, aby wszyscy zainteresowani w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu w sekretariacie Wydziału I Cywilnego, pokój nr 413, a jeżeli nie zgłoszą się lub własności nie wykażą, zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33571632
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne