Ogłoszenie

Wezwanie właścicieli do wykazania praw do nieruchomości

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33572114
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. I Ns 1312/16 z wniosku Zofii Pietraszek o zasiedzenie nieruchomości w postaci działek: nr 78, 102, 291, 493 o łącznej pow. 0,4716 ha położonych w Sokołowie Młp.
Wzywa się ewentualnych właścicieli, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swe prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem ich pominięcia.
33572114
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne