Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do wykazania interesu prawnego

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33572161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 1540/15 toczy się sprawa z wniosku Skarb Państwa - Marszałek Województwa Podkarpackiego z udziałem Jana Bachórza o złożenie do depozytu, zezwala wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.215,00 zł (trzy tysiące dwieście piętnaście złotych) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Rogoźnicy, gm. Głogów Małopolski, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 848/11 o pow. 0,0003 ha, nr 848/13 o pow. 0,0089 ha, nr 848/14 o pow. 0,0147 ha z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana - z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie, która wykaże prawo własności do tej nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono wykazane.
33572161
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne