Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33572843
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny do sygn. akt I Ns 878/16 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Florek o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Florek, zmarłym w dniu 25.06.2013 r., ostatnio stale zamieszkałym w Kalnikowie, pow. przemyski, woj. podkarpackie.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu sześciu miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33572843
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne