Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33572853
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1133/16 z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zofii Bieleckiej, c. Antoniego i Heleny z d. Kasprzyk, ostatnio zamieszkałej w Krośnie, zmarłej 31.01.2014 r. Wzywa się wszystkich następców prawnych Stanisławy Zofii Bieleckiej i wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
33572853
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne