Ogłoszenie

Wezwanie właścicieli działki

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33573351
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale XI Cywilnym pod sygnaturą XI Ns 239/15 toczy się sprawa z wniosku Iwony Insadowskiej z udziałem Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, Lucyny Pelc-Żydzik, Małgorzaty Kotarby o ustanowienie drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3380 położonej w Hyżnem, gmina Hyżne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Tyczynie prowadzi KW nr RZ2Z/00055410/0. Jeden z rozpoznawanych wariantów przebiegu służebności drogi koniecznej prowadzi przez działkę nr 3374 położoną w Hyżnem, gmina Hyżne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, która powstała ze zmiany oznaczenia pgr 2694 objętej zniszczonym lwh 646 gm. kat. Hyżne.
Wzywa się właścicieli działki nr 3374 położonej w Hyżnem, gmina Hyżne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i udowodnili swoje prawa do ww. działki, powołując się na sygn. akt XI Ns 239/15, w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33573351
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne