Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do odbioru depozytu

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574739
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółySąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt VIII Ns 1639/16 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6323 zł tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 11 Magonie, gmina Bodzechów, oznaczonej jako działka nr 73/1 o powierzchni 0,0137 ha, którą to należność ma być wypłacona osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości na dzień 23 października 2015r. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu."
33574739
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne