Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do odbioru depozytu

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574801
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółySąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt VIII Ns 1632/16 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu na złożenie do depozytu sądowego 10319,40 zł. tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości w obrębie 11 Kujawy, gmina Iwaniska, oznaczonej jako działka nr 410/1 o powierzchni 0,0280 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tj. 8 kwietnia 2016 r. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.
33574801
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne