Ogłoszenie

Komunikat o zmiane stawek za wodę

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574861
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-701 Kielce
Ulica
Krakowska 64

SzczegółyK O M U N I K A T - WODA TANIEJE
Zarząd Spółki "Wodociągi Kieleckie" w Kielcach informuje, że od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku obowiązują przedstawione poniżej ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Grupa 1 - Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno-bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpożarowe.
cena netto za dostarczanie 1 m3 wody 3,24 zł, brutto 3,50 zł
stawka opłaty abonamentowej netto za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę
w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 1,71 zł, brutto 1,85 zł
stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł
stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł
stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł.
Grupa 2 - Zaopatrzenie przeznaczone na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.
cena netto za dostarczanie 1 m3 wody 4,30 zł, brutto 4,64 zł
stawka opłaty abonamentowej netto za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę
w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,01 zł, brutto 15,13 zł.
stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł
stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł
stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13.
Grupa 3 - Pozostali odbiorcy nieuwzględnieni w grupie 1,2
cena netto za dostarczanie 1 m3 wody 4,39 zł, brutto 4,74 zł.
stawka opłaty abonamentowej netto za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę
w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,01 zł, brutto 15,13 zł.
stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł.
stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę usług w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł.
stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł.
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Grupa 1 - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej
cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 5,47 zł, brutto 5,91 zł.
stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 121,42 zł
za przyłączenie, brutto 131,13 zł.
Grupa 2 - Pozostali odbiorcy nieuwzględnieni w grupie 1
cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 7,31 zł, brutto 7,89 zł
stawka opłaty netto na odbiorcę usług za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł
stawka opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 663,51 zł za badanie, brutto 716,59 zł.
33574861
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne