Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33573875
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
o drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
OGŁASZA

drugie przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 18 o powierzchni 1196 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.
Cena wywoławcza - 645.300,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).
Wadium - 32.265,00 zł. - termin wniesienia do 6 marca 2017 r.
II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 40 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.
Cena wywoławcza - 648.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).
Wadium - 32.400,00 zł. - termin wniesienia do 6 marca 2017 r.
III. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 115/1 o powierzchni 1440 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.
Cena wywoławcza - 777.600,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).
Wadium - 38.880,00 zł. - termin wniesienia do 6 marca 2017 r.
Przetargi odbędą się dnia 10 marca 2017 roku, odpowiednio o godzinie 11.00, 12.00 i 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 102 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.
33573875
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne