Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Komorowskiej.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33573974
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Szczegóły"Przed Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 353/15 toczy się postępowanie z wniosku kuratora spadku po Mariannie Komorowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Komorowskiej z domu Kowalskiej, wdowy, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 98 m. 1, zmarłej dnia 25 kwietnia 1996 r. w Warszawie. Po spadkodawczyni pozostał majątek w postaci udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Badylarskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczytsą numer WA1M/00074483/2. Sąd wzywa wszystkie osoby, żeby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"
33573974
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne