Ogłoszenie

Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575159
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla PROMETEUSZ Edukacja Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 205/15, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A.
Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
33575159
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne