Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575517
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-002 Rzeszów
Ulica
Pl.Ofiar Getta 3

SzczegółyPREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Ogłasza, że Zarządzeniem Nr VII/934/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. został wywieszony w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3, do publicznej wiadomości, oraz na stronie internetowej http//bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarki-mieniem zarządzenia i wykazy/, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej
w Rzeszowie, przy ul. Spytka Ligęzy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
33575517
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne