Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575490
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 148/16 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Tetela i Eugeniusza Tetela z udziałem Marzeny Baran i Mirosława Pawłowskiego o stwierdzenie zasiedzenia udziału 1/3 we współwłasności nieruchomości położonej w Chmielniku przy ulicy Żeromskiego nr 1 stanowiącej działkę nr 1339/2 o pow. 0,0250 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa w zakresie żądania zasiedzenia udziału wskazanego powyżej, pod rygorem stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33575490
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne