Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575710
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie l Ns 885/16 z wniosku Zofii Leśniak o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 52 o pow. 0,0497 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Romana
i Kazimierza Prochowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33575710
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne