Ogłoszenie

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574664
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 15/2016
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o korekcie decyzji w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031), zawiadamiam, że dnia 16 grudnia 2016 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał postanowienie nr 1547/2016 dotyczące korekty decyzji z dnia 13 września 2016 r. została wydana decyzja nr 611/2016 dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza w miejscowości Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 218, piętro II, telefon kontaktowy 733-72-24.
Możliwość zapoznania się z aktami ww. sprawy w godzinach pracy urzędu (poniedziałek i środa 14.00-16.00, wtorek i piątek od 8.00 do 10.00), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j. z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
33574664
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne