Ogłoszenie

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 16/2016
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 j.t.)
podaję
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 listopada 2016 r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 725/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4110W Kopytów-Radzików na odcinku o długości 1022 m, na działkach położonych:
- w obrębie 0015 Kopytów, działki nr ew. 13, 15, 16/2,
- w obrębie 0018 Łaźniew-Majątek, działki nr ew. 13/4, 15,
- w obrębie 0034 Witki, działki nr ew. 95/14, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 140/6, 140/7, 140/9, 151/1, 35/1, 96
w gminie Błonie.
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w poniedziałek i środę w godzinach 14.00-16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22 733 72 22).
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33574677
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne