Ogłoszenie

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Pleszew, arkusz mapy 2 jako działka 1098

wielkopolskie, Pleszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575828
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-300 Pleszew
Ulica
Malińska

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Pleszewie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Miasta i Gminy Pleszew o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pleszew, oznaczonej na arkuszu mapy 2 jako działka numer 1098 o powierzchni 0.0138 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pleszewie jest prowadzona dawna księga wieczysta Pleszew Tom VI karta 254, w której zapisanym właścicielem jest Władysława Piszcz z Pleszewa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem w przeciwnym razie sąd może uwzględnić wniosek, o ile zasiedzenie zostanie udowodnione.
33575828
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne