Ogłoszenie

Zarządzenie w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej SA

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33576595
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-967 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego

SzczegółyZarządzenie
Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
w sprawie z wniosku KOMPANII POWOWARSKIEJ S.A.
przy udziale nieznanych uczestników postępowania
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa ewentualnych uprawnionych - uczestników - wierzycieli - posiadających dotąd niewykupione akcje spośród pozostałych w depozycje sądowym - złożonym w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 18 października 2001r. w sprawie XVIII Ns 1067/16 - akcji z 46.183 akcji Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 6/01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kompanii Piwowarskiej S.A. z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie: przymusowego wykupu akcji, z tym zastrzeżeniem, iż cena może być wypłacona byłym Akcjonariuszom Kompanii Piwowarskiej S.A. legitymującym się:
a) akcjami na okaziciela Kompanii Piwowarskiej S.A. Serii C o numerach wymienionych w w/w postanowieniu; bądź
b) akcjami na okaziciela Serii A LECH Browary Wielkopolski S.A. - spółki połączonej z Browarami Tyskimi Górny Śląsk S.A. - poprzednią firmą Kompanii Piwowarskiej S.A.; bądź
c) świadectwami depozytowymi wystawionymi akcjonariuszom Kompanii Piwowarskiej S.A. bądź jej poprzedników prawnych przez Dom Maklerski Banku Zachodniego we Wrocławiu - obecnie Dom Maklerski Banku Zachodniego S.A, stwierdzające, iż w depozycie Domu Maklerskiego Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu znajdują się akcje zwykłe na okaziciela LECH Browary Wielkopolski S.A., Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A., Kompanii Piwowarskiej S.A., których właścicielem jest osoba legitymująca się dokumentem
- do odbioru pozostałego depozytu sądowego - w terminie 3 lat od dnia opublikowania niniejszego wezwania w dzienniku poczytnym w Polsce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenia na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu
2. (...)
SSR Michał Tasarek
33576595
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne