Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33577134
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen.J.Kustronia 4

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt XI Ns 1185/16 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rzeszowa o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 1985 r. własność nieruchomości położonej w Rzeszowie, obręb 225 Budziwój, oznaczonej jako działka numer 1785 o pow. 0,0128 ha stanowiącej rów melioracyjny, dla której nie została założona księga wieczysta".
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do sądu i wykazali swe prawa do nieruchomości, albowiem sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33577134
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne