Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33577181
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny do sygn. akt I Ns 691/16 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Anny Lidii Chomiak o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Marii Filimowicz c. Romana Blacharskiego i Marii, zmarłej w dniu 5.01.2016 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałej w Przemyślu, pow. przemyski, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Przemyślu przy ul. Kochanowskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą PR1P/00044224/6 oraz udział w nieruchomości gruntowej położonej w Przemyślu. Spadkodawczyni pozostawiła testament, w którym do spadku powołała wnioskodawczynię oraz synów: Michała, Leszka i Wiesława Filimowiczów.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, w szczególności męża, dzieci spadkodawcy i ich dzieci, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33577181
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne