Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33577194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1357/15, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Porada.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym następców prawnych po zmarłej Anieli Porada ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie, zmarłej w dniu 17.08.2015 r. w Rzeszowie, aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33577194
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne