Ogłoszenie

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33577863
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-002 Rzeszów
Ulica
Pl. Ofiar Getta 3

SzczegółyPREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Ogłasza, że Zarządzeniem nr VII/956/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. został wywieszony w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarki-mieniem/zarzadzenia) do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej położonej w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego.
33577863
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne